კომერციული ფართი

796 625 ლარი
796 625 ლარი
4 780 ლარი
1 434 ლარი
382 380 ლარი
159 325 ლარი
318 650 ლარი
159 325 ლარი
1 593 ლარი
478 ლარი
31 865 ლარი
478 ლარი
414 ლარი
2 231 ლარი
1 115 ლარი
477 975 ლარი
47 798 ლარი
50 984 ლარი