კომერციული ფართი

445 ლარი
741 575 ლარი
400 451 ლარი
1 334 835 ლარი
3 856 ლარი
1 483 ლარი
2 225 ლარი
2 966 ლარი
742 ლარი
1 631 ლარი
5 636 ლარი
311 462 ლარი
355 956 ლარი
742 ლარი
83 056 ლარი
1 589 937 ლარი
3 263 ლარი
381 911 ლარი