საინვესტიციო ობიექტი

3 622 512 ლარი
6 006 375 ლარი
934 325 ლარი
5 339 000 ლარი