საინვესტიციო ობიექტი

4 065 600 ლარი
0 ლარი
1 219 680 ლარი
1 165 472 ლარი
16 262 400 ლარი
4 065 600 ლარი
27 104 ლარი
4 065 600 ლარი
1 409 408 ლარი
216 832 ლარი