საინვესტიციო ობიექტი

3 ლარი
4 736 400 ლარი
3 ლარი
1 026 220 ლარი
3 ლარი
622 047 ლარი