საინვესტიციო ობიექტი

3 452 040 ლარი
0 ლარი
2 157 525 ლარი
863 010 ლარი