საინვესტიციო ობიექტი

15 851 ლარი
4 755 150 ლარი
2 853 090 ლარი