საინვესტიციო ობიექტი

0 ლარი
1 504 405 ლარი
5 677 000 ლარი