საინვესტიციო ობიექტი

15 978 795 ლარი
927 801 ლარი
1 546 335 ლარი
3 264 485 ლარი
2 233 595 ლარი
4 467 190 ლარი
2 491 318 ლარი
2 749 040 ლარი
549 808 ლარი