საინვესტიციო ობიექტი

ვალუტა:

2 432 800 ლარი
304 100 ლარი
365 ლარი
389 ლარი