საინვესტიციო ობიექტი

ვალუტა:

1 039 185 ლარი
4 453 650 ლარი