საინვესტიციო ობიექტი

2 529 542 ლარი
1 378 080 ლარი
4 593 600 ლარი
0 ლარი
995 280 ლარი