საინვესტიციო ობიექტი

550 536 ლარი
120 168 ლარი
1 313 462 ლარი
3 ლარი
1 117 840 ლარი
3 ლარი
489 055 ლარი
4 191 900 ლარი