საინვესტიციო ობიექტი

1 368 619 ლარი
40 025 650 ლარი
1 291 150 ლარი
774 690 ლარი
2 453 185 ლარი
4 131 680 ლარი