საინვესტიციო ობიექტი

ვალუტა:

717 175 ლარი
1 004 045 ლარი