საინვესტიციო ობიექტი

3 ლარი
1 151 240 ლარი
3 ლარი
503 668 ლარი
4 317 150 ლარი
3 022 005 ლარი