საინვესტიციო ობიექტი

16 019 400 ლარი
1 294 902 ლარი
4 632 277 ლარი
4 004 850 ლარი
694 174 ლარი
120 146 ლარი