მშენებარე კომპანიები

50 669 ლარი დან 1მ2
37 387 ლარი დან 1მ2
1 094 ლარი დან 1მ2
232 838 ლარი დან 1მ2
1 151 ლარი დან 1მ2
1 353 ლარი დან 1მ2
42 884 ლარი დან 1მ2