მშენებარე კომპანიები

2 394 ლარი დან 1მ2
2 827 ლარი დან 1მ2
296 980 ლარი დან 1მ2
1 995 ლარი დან 1მ2
1 829 ლარი დან 1მ2
4 323 ლარი დან 1მ2
1 829 ლარი დან 1მ2
1 230 ლარი დან 1მ2
0 ლარი დან 1მ2
1 496 ლარი დან 1მ2
2 494 ლარი დან 1მ2
2 494 ლარი დან 1მ2
4 390 ლარი დან 1მ2
281 337 ლარი დან 1მ2
1 230 ლარი დან 1მ2
4 323 ლარი დან 1მ2
8 314 ლარი დან 1მ2
1 995 ლარი დან 1მ2