მშენებარე კომპანიები

1 866 ლარი დან 1მ2
51 678 ლარი დან 1მ2
51 678 ლარი დან 1მ2
272 745 ლარი დან 1მ2
55 985 ლარი დან 1მ2
272 745 ლარი დან 1მ2
50 243 ლარი დან 1მ2
70 411 ლარი დან 1მ2
164 322 ლარი დან 1მ2
129 080 ლარი დან 1მ2
114 840 ლარი დან 1მ2
54 118 ლარი დან 1მ2
2 440 ლარი დან 1მ2
113 175 ლარი დან 1მ2
63 162 ლარი დან 1მ2
133 214 ლარი დან 1მ2
1 622 115 ლარი დან 1მ2
182 418 ლარი დან 1მ2