მშენებარე კომპანიები

204 967 ლარი დან 1მ2
212 775 ლარი დან 1მ2
1 070 078 ლარი დან 1მ2
463 615 ლარი დან 1მ2
92 398 ლარი დან 1მ2
189 784 ლარი დან 1მ2
48 802 ლარი დან 1მ2
219 607 ლარი დან 1მ2
174 466 ლარი დან 1მ2
125 257 ლარი დან 1მ2
41 156 ლარი დან 1მ2
52 868 ლარი დან 1მ2
13 692 ლარი დან 1მ2
65 069 ლარი დან 1მ2
112 786 ლარი დან 1მ2
49 073 ლარი დან 1მ2
85 403 ლარი დან 1მ2
366 012 ლარი დან 1მ2