მშენებარე კომპანიები

106 278 ლარი დან 1მ2
172 874 ლარი დან 1მ2