მშენებარე კომპანიები

554 012 ლარი დან 1მ2
102 041 ლარი დან 1მ2
72 279 ლარი დან 1მ2
76 016 ლარი დან 1მ2
86 323 ლარი დან 1მ2
97 300 ლარი დან 1მ2
123 686 ლარი დან 1მ2
144 301 ლარი დან 1მ2
61 843 ლარი დან 1მ2
145 332 ლარი დან 1მ2
202 227 ლარი დან 1მ2
86 967 ლარი დან 1მ2
78 464 ლარი დან 1მ2
204 984 ლარი დან 1მ2
44 836 ლარი დან 1მ2