მშენებარე კომპანიები

2 571 ლარი დან 1მ2
651 377 ლარი დან 1მ2
188 557 ლარი დან 1მ2
1 748 ლარი დან 1მ2
308 547 ლარი დან 1მ2
374 713 ლარი დან 1მ2
2 743 ლარი დან 1მ2
2 023 ლარი დან 1მ2
514 245 ლარი დან 1მ2
2 057 ლარი დან 1მ2
8 571 ლარი დან 1მ2
4 457 ლარი დან 1მ2
290 034 ლარი დან 1მ2
4 525 ლარი დან 1მ2
2 571 ლარი დან 1მ2
2 571 ლარი დან 1მ2
2 057 ლარი დან 1მ2