მშენებარე კომპანიები

ვალუტა:

201 922 ლარი დან 1მ2
78 579 ლარი დან 1მ2
1 825 ლარი დან 1მ2
69 335 ლარი დან 1მ2
47 513 ლარი დან 1მ2
25 544 ლარი დან 1მ2
140 129 ლარი დან 1მ2
1 143 ლარი დან 1მ2
29 194 ლარი დან 1მ2
1 946 ლარი დან 1მ2
924 ლარი დან 1მ2
5 352 ლარი დან 1მ2
1 825 ლარი დან 1მ2
851 ლარი დან 1მ2
1 460 ლარი დან 1მ2
1 825 ლარი დან 1მ2
3 442 ლარი დან 1მ2