მშენებარე კომპანიები

7 997 ლარი დან 1მ2
4 158 ლარი დან 1მ2
1 184 ლარი დან 1მ2
1 567 ლარი დან 1მ2
270 618 ლარი დან 1მ2
349 629 ლარი დან 1მ2
4 222 ლარი დან 1მ2
2 399 ლარი დან 1მ2
2 399 ლარი დან 1მ2
1 439 ლარი დან 1მ2
1 599 ლარი დან 1მ2
1 343 ლარი დან 1მ2
4 158 ლარი დან 1მ2
1 312 ლარი დან 1მ2
76 931 ლარი დან 1მ2
175 934 ლარი დან 1მ2
607 772 ლარი დან 1მ2