მშენებარე კომპანიები

584 402 ლარი დან 1მ2
169 169 ლარი დან 1მ2
248 832 ლარი დან 1მ2
57 517 ლარი დან 1მ2
1 169 ლარი დან 1მ2