მშენებარე კომპანიები

1 689 ლარი დან 1მ2
298 035 ლარი დან 1მ2
0 ლარი დან 1მ2
361 947 ლარი დან 1მ2
1 755 ლარი დან 1მ2
1 954 ლარი დან 1მ2
2 649 ლარი დან 1მ2
496 725 ლარი დან 1მ2
1 821 ლარი დან 1მ2