მშენებარე კომპანიები

44 305 ლარი დან 1მ2
594 700 ლარი დან 1მ2
85 042 ლარი დან 1მ2
55 158 ლარი დან 1მ2
103 775 ლარი დან 1მ2
26 762 ლარი დან 1მ2
55 604 ლარი დან 1მ2
1 264 ლარი დან 1მ2
83 407 ლარი დან 1მ2