კომერციული

139 370 ლარი
1 736 550 ლარი
3 345 ლარი
459 921 ლარი
752 598 ლარი
2 369 290 ლარი
1 254 330 ლარი
1 114 960 ლარი
5 296 060 ლარი
891 968 ლარი
3 345 ლარი
1 505 196 ლარი
557 480 ლარი
1 533 ლარი
2 007 ლარი
8 362 ლარი
1 463 385 ლარი
1 811 810 ლარი