კომერციული ფართი

1 660 ლარი
232 330 ლარი
537 678 ლარი
6 638 ლარი
16 595 ლარი
3 319 ლარი
2 655 ლარი
497 850 ლარი
3 319 000 ლარი
16 595 ლარი
2 987 100 ლარი
982 424 ლარი
165 950 ლარი
996 ლარი
2 210 454 ლარი
1 752 432 ლარი
497 850 ლარი
6 638 ლარი