კომერციული ფართი

1 325 ლარი
331 150 ლარი
1 490 ლარი
2 318 ლარი
1 093 ლარი
662 ლარი
1 656 ლარი
828 ლარი
993 ლარი
3 312 ლარი
497 ლარი
662 ლარი
563 ლარი
265 ლარი
993 ლარი
1 159 ლარი
49 673 ლარი
331 150 ლარი