კომერციული ფართი

6 178 ლარი
370 704 ლარი
522 075 ლარი
114 300 ლარი
927 ლარი
261 037 ლარი
1 545 ლარი
0 ლარი
772 ლარი
7 414 080 ლარი
139 014 ლარი
803 192 ლარი
250 225 ლარი
9 268 ლარი
402 ლარი
463 380 ლარი
420 131 ლარი
64 873 ლარი