კომერციული ფართი

861 300 ლარი
3 445 ლარი
430 650 ლარი
1 148 400 ლარი
2 153 250 ლარი
4 307 ლარი
2 009 700 ლარი
167 379 ლარი
2 010 ლარი
9 187 ლარი
8 613 ლარი
10 766 ლარი
11 628 ლარი
28 710 ლარი
14 ლარი
718 ლარი
84 695 ლარი
2 871 ლარი