კომერციული ფართი

483 390 ლარი
0 ლარი
1 028 ლარი
1 200 ლარი
13 713 ლარი
377 113 ლარი
68 566 ლარი
2 228 ლარი
2 743 ლარი
3 ლარი
24 ლარი
343 ლარი
2 400 ლარი
2 228 ლარი
926 ლარი
195 413 ლარი
823 ლარი
411 396 ლარი