კომერციული

775 ლარი
760 487 ლარი
555 195 ლარი
5 165 ლარი
826 336 ლარი
3 873 ლარი
7 747 ლარი
5 165 ლარი
113 621 ლარი
1 420 ლარი
2 582 300 ლარი
13 298 845 ლარი
5 165 ლარი
645 575 ლარი
309 876 ლარი
903 805 ლარი
426 080 ლარი
1 032 920 ლარი