კომერციული

4 754 ლარი
8 821 ლარი
5 546 ლარი
53 ლარი
422 560 ლარი
805 505 ლარი
26 ლარი
4 753 800 ლარი
21 128 ლარი
5 282 ლარი
607 430 ლარი
1 321 ლარი
290 510 ლარი
15 582 ლარი
924 350 ლარი
686 660 ლარი
7 923 ლარი
594 225 ლარი