კომერციული ფართი

474 ლარი
31 576 ლარი
474 ლარი
410 ლარი
2 210 ლარი
1 105 ლარი
473 640 ლარი
47 364 ლარი
50 522 ლარი
189 456 ლარი
69 467 ლარი
78 940 ლარი
78 940 ლარი
82 098 ლარი
110 516 ლარი
66 310 ლარი
157 880 ლარი
568 368 ლარი