კომერციული ფართი

5 647 370 ლარი
1 188 920 ლარი
25 785 ლარი
594 ლარი
2 081 ლარი
5 944 600 ლარი
1 486 ლარი
47 557 ლარი
237 784 ლარი
1 486 ლარი
743 ლარი
594 ლარი
77 280 ლარი
25 413 ლარი
6 776 844 ლარი
3 121 ლარი
2 972 ლარი
2 378 ლარი