კომერციული ფართი

6 200 ლარი
744 ლარი
775 ლარი
21 700 ლარი
109 ლარი
4 650 000 ლარი
6 200 ლარი
6 200 ლარი
2 170 000 ლარი
2 480 ლარი
31 ლარი
195 300 ლარი
9 300 ლარი
620 000 ლარი
1 922 000 ლარი
217 000 ლარი
852 500 ლარი
3 100 ლარი