კომერციული

1 703 ლარი
710 ლარი
113 540 ლარი
993 475 ლარი
2 129 ლარი
19 870 ლარი
1 135 400 ლარი
19 870 ლარი
1 419 ლარი
482 545 ლარი
298 043 ლარი
2 271 ლარი
3 122 ლარი
5 961 ლარი
4 258 ლარი
0 ლარი
221 403 ლარი
2 214 030 ლარი