კომერციული ფართი

ვალუტა:

291 936 ლარი
4 866 ლარი
6 082 ლარი
2 919 ლარი
182 460 ლარი
3 163 ლარი
487 ლარი
3 649 200 ლარი
973 ლარი
730 ლარი
8 758 ლარი
218 952 ლარი
518 186 ლარი
97 312 ლარი
1 946 240 ლარი
272 474 ლარი
164 214 ლარი
510 888 ლარი