კომერციული ფართი

1 854 ლარი
1 081 ლარი
318 188 ლარი
1 854 ლარი
6 178 ლარი
2 316 900 ლარი
291 620 ლარი
30 892 ლარი
24 714 ლარი
21 624 ლარი
617 840 ლარი
463 380 ლარი
9 268 ლარი
9 268 ლარი
185 352 ლარი
1 236 ლარი
1 236 ლარი
216 244 ლარი