კომერციული ფართი

ვალუტა:

170 296 ლარი
9 731 ლარი
3 163 ლარი
3 649 ლარი
4 136 ლარი
3 649 ლარი
547 380 ლარი
5 595 ლარი
87 581 ლარი
3 041 000 ლარი
12 772 ლარი
5 839 ლარი
1 123 224 ლარი
813 528 ლარი
14 560 ლარი
12 942 ლარი
4 866 ლარი
3 041 ლარი