კომერციული ფართი

221 614 ლარი
460 ლარი
690 744 ლარი
460 ლარი
489 ლარი
4 029 340 ლარი
86 343 ლარი
431 715 ლარი
388 544 ლარი
2 446 ლარი
2 015 ლარი
431 715 ლარი
5 181 ლარი
2 590 ლარი
2 590 ლარი
1 007 ლარი
1 439 ლარი
18 708 ლარი