კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 703 ლარი
60 820 ლარი
316 264 ლარი
1 459 680 ლარი
158 132 ლარი
535 ლარი
10 948 ლარი
1 143 416 ლარი
2 919 ლარი
3 649 ლარი
3 041 ლარი
4 866 ლარი
730 ლარი
462 232 ლარი
389 248 ლარი
754 168 ლარი
3 406 ლარი
121 640 ლარი