კომერციული ფართი

999 960 ლარი
66 664 ლარი
1 667 ლარი
1 000 ლარი
399 984 ლარი
5 000 ლარი
6 666 ლარი
1 183 286 ლარი
4 000 ლარი
533 312 ლარი
3 333 ლარი
16 666 ლარი
1 667 ლარი
1 333 ლარი
1 099 956 ლარი
399 984 ლარი
2 167 ლარი
1 333 ლარი