კომერციული ფართი

663 997 ლარი
167 676 ლარი
187 238 ლარი
2 795 ლარი
2 795 ლარი
1 397 ლარი
13 973 ლარი
23 754 ლარი
4 192 ლარი
1 956 ლარი
419 190 ლარი
4 192 ლარი
1 173 732 ლარი
503 028 ლარი
1 956 ლარი
2 236 ლარი
4 471 ლარი
4 192 ლარი