კომერციული ფართი

123 259 ლარი
154 445 ლარი
1 485 ლარი
594 ლარი
74 253 ლარი
100 983 ლარი
2 673 ლარი
2 079 ლარი
252 459 ლარი
1 040 ლარი
2 970 ლარი
3 564 ლარი
2 970 ლარი
1 782 ლარი
133 655 ლარი
4 455 ლარი
4 455 ლარი
22 276 ლარი