კომერციული ფართი

ვალუტა:

6 082 ლარი
162 998 ლარი
501 157 ლარი
608 200 ლარი
2 190 ლარი
385 842 ლარი
291 936 ლარი
510 888 ლარი
12 164 ლარი
851 ლარი
935 412 ლარი
145 968 ლარი
1 946 ლარი
340 592 ლარი
1 581 ლარი
138 670 ლარი
2 433 ლარი
164 214 ლარი