კომერციული ფართი

766 ლარი
664 541 ლარი
15 312 ლარი
1 072 ლარი
766 ლარი
12 250 ლარი
235 805 ლარი
1 071 840 ლარი
765 600 ლარი
398 112 ლარი
4 594 ლარი
5 512 ლარი
734 976 ლარი
919 ლარი
428 736 ლარი
177 619 ლარი
251 117 ლარი
45 936 ლარი