კომერციული ფართი

ვალუტა:

586 ლარი
638 282 ლარი
4 392 ლარი
3 220 690 ლარი
49 774 ლარი
4 392 ლარი
878 ლარი
7 320 ლარი
3 513 ლარი
93 693 ლარი
1 025 ლარი
1 610 ლარი
439 ლარი
87 837 ლარი
878 370 ლარი
1 074 539 ლარი
1 756 740 ლარი
292 790 ლარი