კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 216 ლარი
3 649 ლარი
730 ლარი
2 433 ლარი
257 877 ლარი
4 866 ლარი
145 968 ლარი
15 ლარი
1 703 ლარი
389 248 ლარი
705 512 ლარი
316 264 ლარი
231 116 ლარი
2 919 ლარი
1 216 ლარი
6 082 ლარი
2 433 ლარი
591 170 ლარი