კომერციული ფართი

3 436 ლარი
515 ლარი
859 ლარი
515 ლარი
584 ლარი
1 031 ლარი
1 203 ლარი
343 630 ლარი
171 815 ლარი
188 997 ლარი
85 908 ლარი
22 336 ლარი
48 108 ლარი
85 908 ლარი
343 630 ლარი
515 445 ლარი
103 089 ლარი
515 445 ლარი