კომერციული ფართი

1 328 ლარი
287 538 ლარი
282 226 ლარი
664 ლარი
664 060 ლარი
448 241 ლარი
199 218 ლარი
2 656 ლარი
14 941 ლარი
1 444 331 ლარი
959 567 ლარი
2 295 987 ლარი
13 281 ლარი
265 624 ლარი
332 030 ლარი
166 015 ლარი
266 ლარი
996 ლარი