კომერციული ფართი

45 950 ლარი
79 646 ლარი
4 594 950 ლარი
1 072 ლარი
7 965 ლარი
3 063 ლარი
459 495 ლარი
551 394 ლარი
1 225 320 ლარი
245 064 ლარი
91 899 ლარი
398 229 ლარი
765 825 ლარი
153 165 ლარი
2 144 ლარი
398 229 ლარი
306 330 ლარი
367 596 ლარი