კომერციული ფართი

237 377 ლარი
1 154 ლარი
14 836 ლარი
1 434 152 ლარი
3 297 ლარი
1 154 ლარი
824 ლარი
0 ლარი
3 956 ლარი
3 297 ლარი
5 770 ლარი
1 648 ლარი
495 ლარი
3 626 590 ლარი
5 605 ლარი
362 659 ლარი
362 659 ლარი
1 483 605 ლარი