კომერციული ფართი

695 ლარი
1 081 220 ლარი
1 097 ლარი
62 ლარი
234 779 ლარი
1 545 ლარი
1 236 ლარი
92 676 ლარი
74 141 ლარი
92 676 ლარი
77 230 ლარი
5 251 640 ლარი
1 236 ლარი
494 272 ლარი
494 272 ლარი
556 056 ლარი
1 854 ლარი
1 081 ლარი