კომერციული ფართი

1 187 ლარი
3 ლარი
148 315 ლარი
148 315 ლარი
62 292 ლარი
103 821 ლარი
77 124 ლარი
296 630 ლარი
74 158 ლარი
74 158 ლარი
65 259 ლარი
177 978 ლარი
386 ლარი
47 461 ლარი
97 888 ლარი
296 630 ლარი
148 315 ლარი
177 978 ლარი