კომერციული ფართი

1 123 ლარი
4 212 ლარი
294 830 ლარი
2 527 ლარი
1 685 ლარი
230 248 ლარი
14 040 ლარი
310 273 ლარი
4 211 850 ლარი
730 054 ლარი
78 621 ლარი
702 ლარი
189 533 ლარი
101 084 ლარი
2 807 900 ლარი
2 807 900 ლარი
1 965 530 ლარი
1 067 002 ლარი