კომერციული ფართი

1 072 ლარი
64 329 ლარი
3 216 ლარი
153 165 ლარი
49 013 ლარი
49 013 ლარი
183 798 ლარი
67 393 ლარი
76 583 ლარი
64 329 ლარი
153 165 ლარი
306 330 ლარი
91 899 ლარი
101 089 ლარი
766 ლარი
79 646 ლარი
521 ლარი
116 405 ლარი