კომერციული ფართი

ვალუტა:

2 433 ლარი
2 433 ლარი
364 920 ლარი
38 925 ლარი
19 462 ლარი
85 148 ლარი
608 200 ლარი
17 030 ლარი
243 280 ლარი
63 253 ლარი
291 936 ლარი
121 640 ლარი
158 132 ლარი
60 820 ლარი
145 968 ლარი
72 984 ლარი
60 820 ლარი
145 968 ლარი