კომერციული ფართი

1 825 135 ლარი
1 126 249 ლარი
6 361 578 ლარი
1 165 279 ლარი
5 054 ლარი
224 632 ლარი
1 123 160 ლარი
1 966 ლარი
336 948 ლარი
280 790 ლარი
365 027 ლარი
1 544 ლარი
701 975 ლარი
983 ლარი
224 632 ლარი
421 ლარი
28 079 ლარი
36 503 ლარი