კომერციული ფართი

ვალუტა:

2 433 ლარი
851 480 ლარი
1 460 ლარი
334 510 ლარი
2 433 ლარი
1 095 ლარი
243 280 ლარი
48 656 ლარი
364 920 ლარი
194 624 ლარი
2 919 ლარი
729 840 ლარი
1 216 400 ლარი
104 610 ლარი
255 444 ლარი
313 223 ლარი
7 055 ლარი
187 326 ლარი