კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 338 ლარი
1 338 ლარი
41 358 ლარი
104 610 ლარი
1 581 ლარი
1 946 ლარი
194 624 ლარი
1 216 ლარი
165 430 ლარი
596 036 ლარი
114 342 ლარი
6 082 ლარი
1 703 ლარი
851 ლარი
385 842 ლარი
60 820 ლარი
19 462 ლარი
72 984 ლარი