კომერციული ფართი

444 945 ლარი
44 495 ლარი
4 449 ლარი
741 575 ლარი
38 562 ლარი
148 315 ლარი
593 260 ლარი
444 945 ლარი
1 483 ლარი
177 978 ლარი
860 227 ლარი
2 076 ლარი
355 956 ლარი
296 630 ლარი
1 631 ლარი
385 619 ლარი
19 281 ლარი
88 989 ლარი