კომერციული ფართი

1 120 ლარი
41 584 ლარი
480 ლარი
79 970 ლარი
191 928 ლარი
51 181 ლარი
159 940 ლარი
67 175 ლარი
640 ლარი
121 554 ლარი
544 ლარი
83 169 ლარი
800 ლარი
105 560 ლარი
95 964 ლარი
319 880 ლარი
57 578 ლარი
159 940 ლარი