კომერციული ფართი

1 236 ლარი
231 690 ლარი
2 471 ლარი
772 ლარი
525 ლარი
618 ლარი
247 ლარი
618 ლარი
1 081 ლარი
1 545 ლარი
216 244 ლარი
77 230 ლარი
20 080 ლარი
772 300 ლარი
169 906 ლარი
40 160 ლარი
67 962 ლარი
308 920 ლარი