კომერციული ფართი

859 075 ლარი
58 417 ლარი
103 089 ლარი
89 344 ლარი
113 398 ლარი
72 162 ლარი
130 579 ლარი
206 178 ლარი
44 672 ლარი
343 630 ლარი
343 630 ლარი
171 815 ლარი
797 222 ლარი
859 075 ლარი
4 467 ლარი
893 ლარი
58 417 ლარი
2 405 ლარი