კომერციული ფართი

660 ლარი
1 649 ლარი
825 ლარი
989 ლარი
3 298 ლარი
495 ლარი
561 ლარი
264 ლარი
989 ლარი
1 154 ლარი
49 473 ლარი
329 820 ლარი
2 638 560 ლარი
98 946 ლარი
329 820 ლარი
494 730 ლარი
98 946 ლარი
164 910 ლარი