ბინები

359 046 ლარი
931 ლარი
114 363 ლარი
159 576 ლარი
151 597 ლარი
1 330 ლარი
327 663 ლარი
114 363 ლარი
561 176 ლარი
247 875 ლარი
109 044 ლარი
183 246 ლარი
155 055 ლარი
494 686 ლარი
279 258 ლარი
1 915 ლარი
265 960 ლარი
351 067 ლარი