ბინები

234 519 ლარი
1 084 ლარი
101 670 ლარი
2 305 ლარი
211 474 ლარი
81 336 ლარი
111 159 ლარი
325 344 ლარი
130 138 ლარი
197 918 ლარი
178 939 ლარი
233 163 ლარი
704 912 ლარი
2 169 ლარი
168 094 ლარი
379 568 ლარი
211 474 ლარი
127 426 ლარი