ბინები

2 787 ლარი
195 118 ლარი
139 370 ლარი
211 842 ლარი
186 756 ლარი
1 115 ლარი
3 345 ლარი
181 181 ლარი
217 417 ლარი
306 614 ლარი
376 299 ლარი
264 803 ლარი
334 488 ლარი
468 283 ლარი
443 197 ლარი
557 480 ლარი
557 480 ლარი
292 677 ლარი