ბინები

145 859 ლარი
972 ლარი
648 ლარი
108 584 ლარი
486 ლარი
486 ლარი
1 945 ლარი
1 945 ლარი
810 ლარი
1 945 ლარი
454 ლარი
454 ლარი
38 896 ლარი
68 067 ლარი
45 378 ლარი
81 033 ლარი
64 826 ლარი
97 239 ლარი