ბინები

316 654 ლარი
106 662 ლარი
116 662 ლარი
116 662 ლარი
256 656 ლარი
93 330 ლარი
186 659 ლარი
104 996 ლარი
119 995 ლარი
717 ლარი
203 325 ლარი
83 330 ლარი
173 326 ლარი
116 662 ლარი
73 330 ლარი
188 326 ლარი
103 329 ლარი
88 330 ლარი