ბინები

195 682 ლარი
119 583 ლარი
114 148 ლარი
168 504 ლარი
163 068 ლარი
107 353 ლარი
176 657 ლარი
2 854 ლარი
951 230 ლარი
8 153 ლარი
133 172 ლარი
187 528 ლარი
206 553 ლარი
142 685 ლარი
258 191 ლარი
157 632 ლარი
228 295 ლარი
146 761 ლარი