ბინები

145 128 ლარი
127 357 ლარი
53 312 ლარი
142 166 ლარი
106 625 ლარი
154 014 ლარი
79 969 ლარი
355 ლარი
444 ლარი
889 ლარი
251 753 ლარი
251 753 ლარი
1 185 ლარი
281 371 ლარი
50 351 ლარი
65 160 ლარი
85 892 ლარი
355 ლარი