ბინები

123 698 ლარი
109 315 ლარი
186 986 ლარი
66 164 ლარი
144 ლარი
814 106 ლარი
288 ლარი
2 877 ლარი
196 335 ლარი
690 408 ლარი
161 095 ლარი
143 835 ლარი
212 876 ლარი
121 ლარი
100 685 ლარი
84 863 ლარი
258 903 ლარი
2 301 ლარი