ბინები

413 546 ლარი
251 191 ლარი
199 115 ლარი
260 381 ლარი
137 849 ლარი
68 924 ლარი
827 ლარი
107 216 ლარი
93 431 ლარი
1 838 ლარი
2 451 ლარი
796 458 ლარი
2 144 ლარი
3 370 ლარი
87 304 ლარი
153 ლარი
980 ლარი
110 279 ლარი