ბინები

220 919 ლარი
417 737 ლარი
139 246 ლარი
1 741 ლარი
723 006 ლარი
112 468 ლარი
2 678 ლარი
96 401 ლარი
183 429 ლარი
1 071 ლარი
133 890 ლარი
174 057 ლარი
66 945 ლარი
2 142 ლარი
1 018 ლარი
227 613 ლარი
589 ლარი
1 071 ლარი