ბინები

62 ლარი
92 676 ლარი
395 418 ლარი
185 352 ლარი
109 667 ლარი
123 568 ლარი
154 460 ლარი
154 460 ლარი
89 587 ლარი
3 398 120 ლარი
105 033 ლარი
583 859 ლარი
111 211 ლარი
120 479 ლარი
143 648 ლარი
216 244 ლარი
141 794 ლარი
117 390 ლარი