ბინები

106 490 ლარი
118 002 ლარი
115 124 ლარი
97 855 ლარი
132 393 ლარი
132 393 ლარი
120 880 ლარი
1 439 ლარი
57 562 ლარი
158 296 ლარი
166 930 ლარი
112 246 ლარი
1 007 ლარი
720 ლარი
1 007 ლარი
172 686 ლარი
76 270 ლარი
201 467 ლარი