ბინები

233 124 ლარი
298 262 ლარი
445 679 ლარი
215 983 ლარი
4 746 481 ლარი
135 761 ლარი
113 134 ლარი
123 419 ლარი
188 557 ლარი
162 844 ლარი
123 419 ლარი
123 419 ლარი
222 840 ლარი
143 989 ლარი
150 845 ლარი
298 262 ლარი
301 690 ლარი
109 706 ლარი