ბინები

2 655 ლარი
102 889 ლარი
104 549 ლარი
162 631 ლარი
77 997 ლარი
165 950 ლარი
49 785 ლარი
66 380 ლარი
119 484 ლარი
154 334 ლარი
92 932 ლარი
664 ლარი
182 545 ლარი
797 ლარი
192 502 ლარი
830 ლარი
166 ლარი
830 ლარი