ბინები

266 507 ლარი
142 443 ლარი
114 874 ლარი
61 ლარი
168 482 ლარი
205 241 ლარი
1 072 ლარი
428 862 ლარი
766 ლარი
153 ლარი
490 128 ლარი
1 225 ლარი
82 709 ლარი
137 849 ლარი
53 608 ლარი
766 ლარი
705 ლარი
85 772 ლარი