ბინები

2 107 ლარი
257 688 ლარი
263 350 ლარი
2 107 ლარი
150 110 ლარი
210 680 ლარი
3 424 ლარი
211 ლარი
113 241 ლარი
560 936 ლარი
337 088 ლარი
244 916 ლარი
150 110 ლარი
1 317 ლარი
94 806 ლარი
203 570 ლარი
3 950 ლარი
3 160 ლარი