ბინები

85 908 ლარი
164 942 ლარი
188 997 ლარი
96 216 ლარი
103 089 ლარი
89 344 ლარი
106 525 ლარი
161 506 ლარი
154 634 ლარი
44 672 ლარი
44 672 ლარი
216 487 ლარი
206 178 ლარი
144 325 ლარი
257 723 ლარი
302 394 ლარი
333 321 ლარი
326 449 ლარი