ბინები

172 686 ლარი
76 270 ლარი
201 467 ლარი
86 343 ლარი
90 660 ლარი
101 309 ლარი
100 734 ლარი
264 785 ლარი
115 124 ლარი
166 930 ლარი
120 880 ლარი
129 658 ლარი
69 074 ლარი
103 612 ლარი
806 ლარი
432 ლარი
161 174 ლარი
115 124 ლარი