ბინები

185 352 ლარი
154 460 ლარი
278 028 ლარი
278 028 ლარი
206 976 ლარი
191 530 ლარი
339 812 ლარი
216 244 ლარი
2 008 ლარი
139 014 ლარი
540 610 ლარი
618 ლარი
114 300 ლარი
185 352 ლარი
92 676 ლარი
200 798 ლარი
92 676 ლარი
163 728 ლარი