ბინები

108 798 ლარი
659 ლარი
131 876 ლარი
115 392 ლარი
3 627 ლარი
85 719 ლარი
112 095 ლარი
95 610 ლარი
112 095 ლარი
95 610 ლარი
85 719 ლარი
72 532 ლარი
133 524 ლარი
105 501 ლარი
141 767 ლარი
92 313 ლარი
260 455 ლარი
111 270 ლარი