ბინები

577 395 ლარი
303 545 ლარი
1 088 802 ლარი
323 341 ლარი
237 557 ლარი
296 946 ლარი
44 872 ლარი
46 060 ლარი
73 643 ლარი
76 546 ლარი
91 063 ლარი
150 321 ლარი
89 084 ლარი
280 449 ლარი
297 ლარი
2 640 ლარი
660 ლარი
990 ლარი