ბინები

130 579 ლარი
202 742 ლარი
206 ლარი
2 405 ლარი
395 175 ლარი
99 653 ლარი
75 599 ლარი
309 267 ლარი
309 267 ლარი
859 ლარი
463 901 ლარი
1 546 ლარი
326 449 ლარი
96 216 ლარი
377 993 ლარი
161 506 ლარი
188 997 ლარი
120 271 ლარი