ბინები

3 063 ლარი
2 144 ლარი
1 532 ლარი
1 225 ლარი
116 405 ლარი
98 026 ლარი
107 216 ლარი
183 798 ლარი
162 355 ლარი
107 216 ლარი
275 697 ლარი
67 393 ლარი
110 279 ლარი
206 773 ლარი
116 405 ლარი
551 394 ლარი
30 633 ლარი
153 165 ლარი