ბინები

134 350 ლარი
86 368 ლარი
960 ლარი
800 ლარი
1 759 ლარი
1 280 ლარი
111 958 ლარი
640 ლარი
544 ლარი
143 946 ლარი
96 ლარი
960 ლარი
1 919 ლარი
70 374 ლარი
134 350 ლარი
2 559 ლარი
1 120 ლარი
416 ლარი