ბინები

76 270 ლარი
86 343 ლარი
489 ლარი
720 ლარი
155 417 ლარი
360 ლარი
460 ლარი
172 686 ლარი
432 ლარი
863 ლარი
77 709 ლარი
77 709 ლარი
403 ლარი
57 562 ლარი
720 ლარი
489 ლარი
345 ლარი
56 986 ლარი