მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

316 ლარი
573 740 ლარი
387 275 ლარი
9 466 710 ლარი
444 649 ლარი
1 348 289 ლარი
143 ლარი
573 740 ლარი
312 688 ლარი
372 931 ლარი
494 851 ლარი
10 327 320 ლარი
354 571 ლარი
344 244 ლარი
287 ლარი
60 243 ლარი
238 102 ლარი
1 649 503 ლარი