მიწის ნაკვეთი

384 408 ლარი
355 044 ლარი
253 603 ლარი
971 698 ლარი
600 638 ლარი
630 002 ლარი
493 858 ლარი
306 993 ლარი
323 010 ლარი
432 459 ლარი
600 638 ლარი
186 865 ლარი
256 272 ლარი
347 035 ლარი
133 475 ლარი
2 883 060 ლარი
285 637 ლარი
400 425 ლარი