მიწის ნაკვეთი

254 859 ლარი
203 887 ლარი
219 333 ლარი
378 427 ლარი
525 164 ლარი
309 ლარი
100 708 ლარი
169 906 ლარი
213 155 ლარი
114 300 ლარი
417 042 ლარი
92 676 ლარი
46 338 ლარი
386 150 ლარი
3 413 566 ლარი
321 524 ლარი
160 669 ლარი
154 ლარი