მიწის ნაკვეთი

298 043 ლარი
212 888 ლარი
369 005 ლარი
681 240 ლარი
187 341 ლარი
175 987 ლარი
298 043 ლარი
608 858 ლარი
212 888 ლარი
482 545 ლარი
426 ლარი
5 677 000 ლარი
141 925 ლარი
2 838 500 ლარი
738 010 ლარი
5 677 000 ლარი
119 217 ლარი
141 925 ლარი