მიწის ნაკვეთი

2 194 955 ლარი
903 805 ლარი
119 819 ლარი
142 027 ლარი
253 065 ლარი
69 722 ლარი
90 381 ლარი
322 788 ლარი
581 018 ლარი
2 788 884 ლარი
774 690 ლარი
206 584 ლარი
839 248 ლარი
116 204 ლარი
903 805 ლარი
142 027 ლარი
1 549 380 ლარი
4 196 238 ლარი