მიწის ნაკვეთი

29 000 ლარი
80 555 ლარი
161 110 ლარი
1 385 546 ლარი
193 ლარი
226 ლარი
101 499 ლარი
167 554 ლარი
3 867 ლარი
483 330 ლარი
289 998 ლარი
850 661 ლარი
193 332 ლარი
869 994 ლარი
773 328 ლარი
180 443 ლარი
75 722 ლარი
682 655 ლარი