მიწის ნაკვეთი

167 ლარი
975 590 ლარი
454 346 ლარი
515 669 ლარი
222 992 ლარი
515 669 ლარი
2 926 770 ლარი
362 362 ლარი
975 590 ლარი
766 535 ლარი
376 299 ლარი
568 630 ლარი
203 480 ლარი
420 897 ლარი
418 110 ლარი
125 433 ლარი
836 220 ლარი
919 842 ლარი