მიწის ნაკვეთი

353 757 ლარი
79 126 ლარი
329 690 ლარი
98 907 ლარი
123 634 ლარი
140 448 ლარი
309 909 ლარი
72 532 ლარი
440 466 ლარი
1 055 008 ლარი
2 546 855 ლარი
1 368 ლარი
171 439 ლარი
187 923 ლარი
214 299 ლარი
72 532 ლარი
158 251 ლარი
290 127 ლარი