მიწის ნაკვეთი

179 588 ლარი
224 ლარი
660 250 ლარი
264 100 ლარი
845 120 ლარი
105 640 ლარი
119 ლარი
1 188 450 ლარი
926 885 ლარი
184 870 ლარი
187 511 ლარი
66 ლარი
79 230 ლარი
52 820 ლარი
39 615 ლარი
45 ლარი
63 384 ლარი
132 ლარი