მიწის ნაკვეთი

53 ლარი
185 352 ლარი
370 704 ლარი
1 544 600 ლარი
386 150 ლარი
191 530 ლარი
339 812 ლარი
170 ლარი
417 042 ლარი
135 925 ლარი
203 887 ლარი
139 014 ლარი
200 798 ლარი
216 244 ლარი
197 709 ლარი
2 038 872 ლარი
401 596 ლარი
129 746 ლარი