მიწის ნაკვეთი

206 178 ლარი
137 ლარი
103 089 ლარი
463 901 ლარი
89 344 ლარი
1 374 520 ლარი
34 363 ლარი
86 ლარი
178 688 ლარი
213 051 ლარი
68 726 ლარი
584 171 ლარი
137 452 ლარი
195 869 ლარი
130 579 ლარი
481 082 ლარი
292 086 ლარი
171 815 ლარი