მიწის ნაკვეთი

154 014 ლარი
740 450 ლარი
291 737 ლარი
740 450 ლარი
355 416 ლარი
94 778 ლარი
183 632 ლარი
2 014 024 ლარი
844 113 ლარი
177 708 ლარი
152 533 ლარი
2 665 620 ლარი
488 697 ლარი
728 603 ლარი
44 427 ლარი
162 899 ლარი
112 548 ლარი
133 281 ლარი