მიწის ნაკვეთი

509 045 ლარი
509 045 ლარი
98 426 ლარი
279 898 ლარი
2 367 751 ლარი
184 548 ლარი
369 096 ლარი
184 548 ლარი
215 306 ლარი
246 064 ლარი
79 971 ლარი
153 790 ლარი
272 208 ლარი
595 167 ლარი
768 950 ლარი
50 443 ლარი
267 595 ლარი
197 466 ლარი