მიწის ნაკვეთი

31 000 ლარი
1 302 000 ლარი
248 ლარი
93 000 ლარი
62 000 ლარი
527 000 ლარი
1 550 000 ლარი
1 395 ლარი
115 940 ლარი
558 000 ლარი
186 000 ლარი
248 ლარი
279 000 ლარი
248 000 ლარი
387 500 ლარი
297 600 ლარი
217 ლარი
775 000 ლარი