მიწის ნაკვეთი

606 404 ლარი
0 ლარი
296 819 ლარი
670 236 ლარი
175 538 ლარი
478 740 ლარი
255 ლარი
1 037 270 ლარი
1 500 ლარი
4 149 080 ლარი
127 664 ლარი
111 706 ლარი
73 407 ლარი
829 816 ლარი
32 873 ლარი
128 ლარი
398 950 ლარი
3 ლარი