მიწის ნაკვეთი

251 145 ლარი
614 ლარი
1 451 060 ლარი
1 158 058 ლარი
86 506 ლარი
175 802 ლარი
5 581 000 ლარი
922 260 ლარი
4 179 053 ლარი
574 843 ლარი
97 668 ლარი
641 815 ლარი
276 260 ლარი
167 430 ლარი
549 729 ლარი
697 625 ლარი
320 908 ლარი
43 253 ლარი