მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

97 312 ლარი
1 946 240 ლარი
671 453 ლარი
87 581 ლარი
547 380 ლარი
78 ლარი
437 904 ლარი
255 444 ლარი
219 439 ლარი
462 232 ლარი
133 804 ლარი
61 ლარი
1 216 ლარი
43 790 ლარი
170 296 ლარი
182 460 ლარი
1 021 776 ლარი
177 594 ლარი