მიწის ნაკვეთი

288 ლარი
1 346 951 ლარი
288 ლარი
1 237 583 ლარი
5 756 200 ლარი
828 893 ლარი
201 467 ლარი
360 ლარი
575 620 ლარი
552 595 ლარი
143 905 ლარი
207 223 ლარი
80 587 ლარი
431 715 ლარი
58 ლარი
7 195 250 ლარი
2 158 575 ლარი
280 615 ლარი