მიწის ნაკვეთი

37 655 ლარი
4 044 168 ლარი
333 762 ლარი
342 ლარი
102 696 ლარი
102 696 ლარი
274 ლარი
143 774 ლარი
239 624 ლარი
342 ლარი
154 044 ლარი
44 502 ლარი
650 408 ლარი
513 480 ლარი
4 108 ლარი
644 657 ლარი
128 370 ლარი
411 ლარი