მიწის ნაკვეთი

244 800 ლარი
64 260 ლარი
244 800 ლარი
244 800 ლარი
91 800 ლარი
68 850 ლარი
61 200 ლარი
153 000 ლარი
183 600 ლარი
304 776 ლარი
612 000 ლარი
581 ლარი
0 ლარი
284 580 ლარი
642 600 ლარი
168 300 ლარი
459 000 ლარი
245 ლარი