მიწის ნაკვეთი

1 438 350 ლარი
402 738 ლარი
1 438 350 ლარი
123 698 ლარი
245 ლარი
1 438 350 ლარი
2 617 797 ლარი
690 408 ლარი
389 937 ლარი
173 ლარი
173 ლარი
742 750 ლარი
77 671 ლარი
221 506 ლარი
43 151 ლარი
57 534 ლარი
373 971 ლარი
230 ლარი