მიწის ნაკვეთი

52 239 ლარი
691 403 ლარი
215 103 ლარი
491 664 ლარი
370 284 ლარი
709 840 ლარი
3 073 515 ლარი
1 136 973 ლარი
384 113 ლარი
245 832 ლარი
122 916 ლარი
1 075 515 ლარი
127 525 ლარი
614 580 ლარი
577 705 ლარი
153 645 ლარი
460 935 ლარი
261 197 ლარი