მიწის ნაკვეთი

72 910 ლარი
824 200 ლარი
32 651 ლარი
127 ლარი
396 250 ლარი
3 ლარი
1 236 300 ლარი
79 250 ლარი
47 550 ლარი
159 ლარი
672 040 ლარი
3 170 ლარი
634 ლარი
38 040 ლარი
17 435 ლარი
127 ლარი
31 700 ლარი
63 ლარი