მიწის ნაკვეთი

509 100 ლარი
163 728 ლარი
296 563 ლარი
185 352 ლარი
97 310 ლარი
525 164 ლარი
0 ლარი
44 793 ლარი
77 230 ლარი
154 ლარი
154 460 ლარი
154 460 ლარი
309 ლარი
962 286 ლარი
129 746 ლარი
1 421 032 ლარი
3 089 ლარი
30 892 ლარი