მიწის ნაკვეთი

19 898 ლარი
76 ლარი
49 746 ლარი
23 215 ლარი
51 404 ლარი
49 746 ლარი
63 575 ლარი
198 984 ლარი
124 365 ლარი
96 176 ლარი
82 910 ლარი
547 206 ლარი
2 107 572 ლარი
39 797 ლარი
149 238 ლარი
248 730 ლარი
132 656 ლარი
248 730 ლარი