მიწის ნაკვეთი

1 437 744 ლარი
137 ლარი
154 ლარი
154 ლარი
274 ლარი
53 060 ლარი
23 962 ლარი
68 464 ლარი
51 348 ლარი
0 ლარი
112 966 ლარი
520 326 ლარი
1 711 600 ლარი
376 552 ლარი
145 828 ლარი
75 310 ლარი
718 872 ლარი
462 132 ლარი