მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

1 219 808 ლარი
1 480 350 ლარი
2 368 560 ლარი
680 961 ლარი
592 140 ლარი
65 135 ლარი
65 135 ლარი
296 ლარი
444 ლარი
177 642 ლარი
488 516 ლარი
316 795 ლარი
251 660 ლარი
48 555 ლარი
843 800 ლარი
1 492 193 ლარი
370 088 ლარი
725 372 ლარი