კერძო სახლები

163 185 ლარი
200 403 ლარი
2 147 175 ლარი
1 145 160 ლარი
177 500 ლარი
369 314 ლარი
214 718 ლარი
515 322 ლარი
286 290 ლარი
1 145 160 ლარი
372 177 ლარი
357 863 ლარი
1 431 450 ლარი
429 435 ლარი
3 435 480 ლარი
200 403 ლარი
372 177 ლარი
672 782 ლარი