კერძო სახლები

293 474 ლარი
3 089 ლარი
370 704 ლარი
83 408 ლარი
525 ლარი
1 236 ლარი
371 ლარი
114 300 ლარი
417 042 ლარი
247 136 ლარი
101 944 ლარი
293 474 ლარი
154 460 ლარი
92 676 ლარი
111 211 ლარი
98 854 ლარი
77 230 ლარი
185 352 ლარი