კერძო სახლები

280 449 ლარი
527 904 ლარი
1 748 682 ლარი
593 892 ლარი
4 949 ლარი
6 599 ლარი
1 980 ლარი
2 144 610 ლარი
1 319 760 ლარი
131 976 ლარი
346 437 ლარი
1 980 ლარი
6 599 ლარი
494 910 ლარი
98 982 ლარი
1 154 790 ლარი
51 141 ლარი
148 473 ლარი