კერძო სახლები

652 211 ლარი
141 785 ლარი
107 757 ლარი
85 071 ლარი
1 899 919 ლარი
652 211 ლარი
9 925 ლარი
7 089 ლარი
1 276 065 ლარი
396 998 ლარი
212 678 ლარი
1 446 207 ლარი
1 077 566 ლარი
1 077 566 ლარი
623 854 ლარი
5 671 ლარი
2 836 ლარი
14 179 ლარი