კერძო სახლები

525 164 ლარი
9 268 ლარი
463 380 ლარი
494 272 ლარი
3 027 ლარი
1 081 ლარი
278 028 ლარი
1 081 220 ლარი
803 192 ლარი
80 319 ლარი
12 357 ლარი
0 ლარი
231 690 ლარი
4 634 ლარი
772 300 ლარი
926 760 ლარი
834 084 ლარი
463 ლარი