კერძო სახლები

376 860 ლარი
548 160 ლარი
304 914 ლარი
856 500 ლარი
154 170 ლარი
137 040 ლარი
126 762 ლარი
222 690 ლარი
2 398 ლარი
2 227 ლარი
15 417 ლარი
1 542 ლარი
1 713 ლარი
2 056 ლარი
685 ლარი
342 600 ლარი
102 780 ლარი
274 080 ლარი