კერძო სახლები

1 585 ლარი
12 680 ლარი
4 755 ლარი
9 510 ლარი
9 510 ლარი
7 925 ლარი
634 ლარი
11 095 ლარი
719 613 ლარი
3 804 ლარი
19 021 ლარი
2 536 ლარი
427 964 ლარი
935 ლარი
554 768 ლარი
2 219 ლარი
951 ლარი
4 755 ლარი