კერძო სახლები

172 686 ლარი
1 007 ლარი
57 562 ლარი
1 151 ლარი
489 ლარი
25 903 ლარი
2 302 ლარი
1 583 ლარი
1 871 ლარი
345 372 ლარი
431 715 ლარი
1 841 984 ლარი
149 661 ლარი
719 525 ლარი
1 439 ლარი
575 620 ლარი
446 106 ლარი
201 467 ლარი