კერძო სახლები

579 636 ლარი
708 444 ლარი
1 706 706 ლარი
1 030 464 ლარი
177 111 ლარი
225 414 ლარი
273 717 ლარი
2 093 130 ლარი
515 232 ლარი
2 093 130 ლარი
54 743 ლარი
644 ლარი
305 919 ლარი
901 656 ლარი
515 232 ლარი
5 796 ლარი
419 ლარი
1 062 666 ლარი