კერძო სახლები

83 012 ლარი
3 749 ლარი
16 067 ლარი
6 962 ლარი
1 004 175 ლარი
6 695 ლარი
487 360 ლარი
401 670 ლარი
816 729 ლარი
160 668 ლარი
4 552 ლარი
803 340 ლარი
5 356 ლარი
830 118 ლარი
937 ლარი
2 651 022 ლარი
1 874 ლარი
2 946 ლარი