კერძო სახლები

7 979 ლარი
292 556 ლარი
6 649 ლარი
93 086 ლარი
930 860 ლარი
106 384 ლარი
2 660 ლარი
678 198 ლარი
1 064 ლარი
10 106 ლარი
1 196 820 ლარი
412 238 ლარი
664 900 ლარი
574 474 ლარი
2 926 ლარი
3 192 ლარი
518 622 ლარი
319 152 ლარი