კერძო სახლები

1 297 ლარი
226 891 ლარი
437 576 ლარი
145 859 ლარი
162 065 ლარი
243 098 ლარი
129 652 ლარი
233 374 ლარი
129 652 ლარი
243 098 ლარი
4 862 ლარი
972 390 ლარი
972 390 ლარი
567 228 ლარი
275 511 ლარი
486 195 ლარი
648 260 ლარი
4 862 ლარი