კერძო სახლები

5 154 ლარი
927 648 ლარი
520 514 ლარი
425 172 ლარი
257 680 ლარი
193 260 ლარი
2 061 ლარი
412 288 ლარი
360 752 ლარი
556 589 ლარი
350 445 ლარი
505 053 ლარი
695 736 ლარი
669 968 ლარი
1 082 256 ლარი
760 156 ლარი
811 692 ლარი
2 319 ლარი