კერძო სახლები

1 680 944 ლარი
244 008 ლარი
813 360 ლარი
5 422 ლარი
40 668 ლარი
54 224 ლარი
4 338 ლარი
113 870 ლარი
81 336 ლარი
140 982 ლარი
203 340 ლარი
704 912 ლარი
7 591 ლარი
488 016 ლარი
488 016 ლარი
108 448 ლარი
284 676 ლარი
89 470 ლარი