კერძო სახლები

615 160 ლარი
461 370 ლარი
1 015 014 ლარი
338 338 ლარი
46 137 ლარი
1 538 ლარი
292 201 ლარი
768 950 ლარი
1 322 594 ლარი
3 076 ლარი
522 886 ლარი
33 834 ლარი
615 160 ლარი
492 128 ლარი
123 032 ლარი
3 691 ლარი
76 895 ლარი
369 096 ლარი