კერძო სახლები

133 281 ლარი
889 ლარი
444 ლარი
74 045 ლარი
1 037 ლარი
444 270 ლარი
5 035 ლარი
1 481 ლარი
1 777 ლარი
592 360 ლარი
11 847 ლარი
740 450 ლარი
1 925 ლარი
99 220 ლარი
97 739 ლარი
207 326 ლარი
133 281 ლარი
124 396 ლარი