კერძო სახლები

100 485 ლარი
1 005 ლარი
2 214 977 ლარი
4 881 ლარი
8 613 ლარი
516 780 ლარი
1 148 400 ლარი
201 ლარი
120 582 ლარი
1 723 ლარი
287 100 ლარი
1 435 500 ლარი
2 440 350 ლარი
516 780 ლარი
4 306 500 ლარი
344 520 ლარი
746 460 ლარი
129 195 ლარი