კერძო სახლები

329 690 ლარი
230 783 ლარი
560 473 ლარი
121 985 ლარი
593 442 ლარი
985 773 ლარი
395 628 ლარი
395 628 ლარი
230 783 ლარი
659 380 ლარი
181 330 ლარი
511 020 ლარი
197 814 ლარი
448 378 ლარი
247 268 ლარი
8 242 ლარი
280 237 ლარი
527 504 ლარი