კერძო სახლები

15 446 ლარი
216 244 ლარი
287 296 ლარი
2 162 ლარი
308 920 ლარი
3 089 ლარი
9 268 ლარი
231 690 ლარი
185 352 ლარი
247 136 ლარი
4 634 ლარი
40 160 ლარი
463 380 ლარი
485 004 ლარი
797 014 ლარი
834 084 ლარი
278 028 ლარი
509 718 ლარი