კერძო სახლები

1 992 180 ლარი
581 053 ლარი
1 162 105 ლარი
332 030 ლარი
156 054 ლარი
215 820 ლარი
498 045 ლარი
830 ლარი
448 241 ლარი
3 320 ლარი
33 ლარი
1 162 ლარი
298 827 ლარი
7 637 ლარი
73 047 ლარი
132 812 ლარი
763 669 ლარი
215 820 ლარი