კერძო სახლები

438 991 ლარი
374 434 ლარი
387 345 ლარი
1 162 035 ლარი
374 434 ლარი
154 938 ლარი
937 375 ლარი
1 149 124 ლარი
1 549 380 ლარი
1 239 504 ლარი
1 136 212 ლარი
284 053 ლარი
1 136 212 ლარი
1 239 504 ლარი
1 549 380 ლარი
903 805 ლარი
451 903 ლარი
438 991 ლარი