კერძო სახლები

604 401 ლარი
230 248 ლარი
187 077 ლარი
316 591 ლარი
115 124 ლარი
431 715 ლარი
143 905 ლარი
113 685 ლარი
100 734 ლარი
230 248 ლარი
166 930 ლარი
29 ლარი
53 245 ლარი
86 343 ლარი
20 147 ლარი
719 525 ლარი
129 515 ლარი
89 221 ლარი