კერძო სახლები

100 685 ლარი
115 068 ლარი
100 685 ლარი
143 835 ლარი
83 424 ლარი
34 520 ლარი
37 397 ლარი
575 340 ლარი
0 ლარი
7 192 ლარი
302 054 ლარი
7 192 ლარი
431 505 ლარი
5 753 ლარი
10 068 ლარი
661 641 ლარი
238 766 ლარი
287 670 ლარი