კერძო სახლები

214 431 ლარი
91 899 ლარი
122 532 ლარი
45 950 ლარი
245 ლარი
1 532 ლარი
612 660 ლარი
61 266 ლარი
55 139 ლარი
91 899 ლარი
107 216 ლარი
49 013 ლარი
61 266 ლარი
505 445 ლარი
107 216 ლარი
291 014 ლარი
2 451 ლარი
153 165 ლარი