კერძო სახლები

2 062 ლარი
687 ლარი
343 630 ლარი
103 089 ლარი
274 904 ლარი
61 853 ლარი
144 325 ლარი
144 325 ლარი
360 812 ლარი
120 271 ლარი
1 202 705 ლარი
103 089 ლარი
118 552 ლარი
89 344 ლარი
120 271 ლარი
79 035 ლარი
113 398 ლარი
123 707 ლარი