კერძო სახლები

575 ლარი
3 711 ლარი
1 438 ლარი
54 657 ლარი
7 192 ლარი
100 685 ლარი
5 753 ლარი
4 315 ლარი
0 ლარი
402 738 ლარი
5 753 ლარი
719 175 ლარი
575 340 ლარი
489 039 ლარი
4 315 ლარი
186 986 ლარი
94 931 ლარი
345 204 ლარი