კერძო სახლები

494 730 ლარი
2 309 ლარი
577 185 ლარი
1 088 406 ლარი
1 319 ლარი
561 ლარი
494 730 ლარი
395 784 ლარი
131 928 ლარი
85 753 ლარი
89 051 ლარი
72 560 ლარი
42 877 ლარი
108 841 ლარი
118 735 ლარი
75 859 ლარი
138 524 ლარი
138 524 ლარი