კერძო სახლები

417 122 ლარი
1 150 680 ლარი
431 505 ლარი
0 ლარი
2 877 ლარი
719 ლარი
8 630 ლარი
2 733 ლარი
4 315 ლარი
5 753 ლარი
6 904 ლარი
4 315 ლარი
4 027 ლარი
345 204 ლარი
3 164 ლარი
475 ლარი
475 ლარი
575 ლარი