კერძო სახლები

207 922 ლარი
223 916 ლარი
95 964 ლარი
64 ლარი
800 ლარი
1 599 ლარი
256 ლარი
4 158 ლარი
2 079 ლარი
1 599 ლარი
1 919 ლარი
111 958 ლარი
73 572 ლარი
44 783 ლარი
73 572 ლარი
118 356 ლარი
143 946 ლარი
127 952 ლარი