კერძო სახლები

903 805 ლარი
464 814 ლარი
348 611 ლარი
80 051 ლარი
92 963 ლარი
116 204 ლარი
322 788 ლარი
387 ლარი
10 329 ლარი
10 329 ლარი
3 873 ლარი
10 329 ლარი
6 456 ლარი
11 620 ლარი
10 329 ლარი
0 ლარი
9 038 ლარი
12 912 ლარი