კერძო სახლები

4 634 ლარი
12 357 ლარი
308 920 ლარი
9 268 ლარი
231 690 ლარი
77 230 ლარი
154 460 ლარი
77 230 ლარი
92 676 ლარი
834 084 ლარი
126 657 ლარი
123 568 ლარი
37 070 ლარი
101 944 ლარი
77 230 ლარი
108 122 ლარი
417 042 ლარი
154 460 ლარი