კერძო სახლები

123 707 ლარი
67 351 ლარი
120 271 ლარი
127 143 ლარი
79 035 ლარი
41 236 ლარი
171 815 ლარი
171 815 ლარი
515 445 ლარი
96 216 ლარი
996 527 ლარი
463 901 ლარი
85 908 ლარი
92 780 ლარი
137 452 ლარი
206 178 ლარი
103 089 ლარი
79 035 ლარი