კერძო სახლები

89 221 ლარი
3 742 ლარი
8 634 ლარი
3 454 ლარი
8 634 ლარი
4 893 ლარი
2 878 100 ლარი
920 992 ლარი
4 317 150 ლარი
92 099 ლარი
201 467 ლარი
129 515 ლარი
460 496 ლარი
129 515 ლარი
77 709 ლარი
74 831 ლარი
489 277 ლარი
518 058 ლარი