მიწის ნაკვეთი

522 318 ლარი
1 718 150 ლარი
377 993 ლარი
146 386 ლარი
75 599 ლარი
721 623 ლარი
106 525 ლარი
687 ლარი
1 030 890 ლარი
5 154 450 ლარი
120 271 ლარი
189 ლარი
161 506 ლარი
619 ლარი
845 330 ლარი
188 997 ლარი
343 630 ლარი
1 924 328 ლარი