მიწის ნაკვეთი

228 009 ლარი
706 767 ლარი
230 468 ლარი
338 019 ლარი
153 645 ლარი
491 664 ლარი
307 290 ლარი
909 578 ლარი
507 029 ლარი
195 129 ლარი
537 758 ლარი
221 249 ლარი
768 225 ლარი
120 150 ლარი
768 225 ლარი
706 767 ლარი
1 015 593 ლარი
95 260 ლარი