მიწის ნაკვეთი

44 793 ლარი
93 ლარი
30 892 ლარი
61 784 ლარი
3 349 002 ლარი
1 266 572 ლარი
679 624 ლარი
247 136 ლარი
1 143 004 ლარი
556 056 ლარი
254 859 ლარი
203 887 ლარი
219 333 ლარი
378 427 ლარი
525 164 ლარი
309 ლარი
100 708 ლარი
169 906 ლარი