მიწის ნაკვეთი

10 ლარი
142 650 ლარი
57 060 ლარი
41 ლარი
25 360 ლარი
34 870 ლარი
19 020 ლარი
49 135 ლარი
1 331 400 ლარი
47 550 ლარი
31 700 ლარი
63 400 ლარი
190 ლარი
174 350 ლარი
17 435 ლარი
1 553 300 ლარი