კომერციული ფართი

2 387 808 ლარი
331 640 ლარი
285 210 ლარი
11 276 ლარი
2 321 ლარი
4 975 ლარი
4 444 ლარი
1 492 ლარი
248 730 ლარი
3 648 ლარი
995 ლარი
1 327 ლარი
4 975 ლარი
1 990 ლარი
2 321 ლარი
1 492 ლარი
1 327 ლარი
0 ლარი