კომერციული ფართი

1 545 ლარი
648 732 ლარი
618 ლარი
7 723 ლარი
2 162 ლარი
3 089 ლარი
0 ლარი
556 056 ლარი
185 352 ლარი