მიწის ნაკვეთი

113 685 ლარი
303 640 ლარი
143 905 ლარი
215 858 ლარი
172 686 ლარი
261 907 ლარი
144 ლარი
10 361 ლარი
107 929 ლარი
446 106 ლარი
2 158 575 ლარი
43 172 ლარი
181 320 ლარი
1 833 350 ლარი
423 081 ლარი
805 868 ლარი
31 659 ლარი
58 ლარი