კომერციული ფართი

6 167 ლარი
3 426 ლარი
102 780 ლარი
119 910 ლარი
1 027 800 ლარი