კომერციული ფართი

1 077 ლარი
461 370 ლარი
2 460 640 ლარი
2 614 ლარი
7 690 ლარი
4 614 ლარი
570 715 ლარი
830 ლარი
3 076 ლარი
461 ლარი
461 ლარი
461 ლარი
30 758 ლარი
39 985 ლარი
19 993 ლარი