კომერციული ფართი

290 700 ლარი
642 600 ლარი
321 300 ლარი
826 200 ლარი
1 836 ლარი
306 000 ლარი
1 377 ლარი
765 ლარი
321 300 ლარი
1 615 680 ლარი
795 600 ლარი