კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 581 320 ლარი
3 405 920 ლარი
365 ლარი
851 480 ლარი
3 649 ლარი
1 338 ლარი
2 190 ლარი
851 ლარი
1 216 ლარი
8 515 ლარი
2 433 ლარი
2 190 ლარი
109 476 ლარი
15 813 ლარი
6 082 ლარი
5 254 848 ლარი
3 649 ლარი
730 ლარი