კომერციული ფართი

ვალუტა:

7 298 ლარი
4 866 ლარი
272 474 ლარი
3 649 ლარი
574 141 ლარი
3 405 920 ლარი
377 084 ლარი
378 300 ლარი
1 005 ლარი
2 067 880 ლარი
1 460 ლარი
1 378 181 ლარი
3 649 ლარი
364 920 ლარი
608 200 ლარი
3 649 ლარი
2 433 ლარი
257 877 ლარი