კომერციული ფართი

ვალუტა:

85 148 ლარი
7 298 ლარი
4 866 ლარი
340 592 ლარი
272 474 ლარი
3 649 ლარი
574 141 ლარი
3 405 920 ლარი
377 084 ლარი
378 300 ლარი
1 005 ლარი
2 067 880 ლარი
1 460 ლარი
1 378 181 ლარი
3 649 ლარი
1 095 ლარი
364 920 ლარი
608 200 ლარი