ბინები

132 172 ლარი
204 867 ლარი
826 ლარი
143 737 ლარი
214 780 ლარი
61 130 ლარი
214 780 ლარი
171 824 ლარი
132 172 ლარი
145 389 ლარი
137 128 ლარი
69 390 ლარი
595 ლარი
165 215 ლარი
148 694 ლარი
727 ლარი
430 ლარი
661 ლარი