მშენებარე კომპანიები

ვალუტა:

42 700 $ დან 1მ2
18 700 $ დან 1მ2
16 800 $ დან 1მ2
550 $ დან 1მ2
40 000 $ დან 1მ2
40 000 $ დან 1მ2
40 000 $ დან 1მ2
24 525 $ დან 1მ2
15 097 $ დან 1მ2
400 $ დან 1მ2
33 500 $ დან 1მ2
55 900 $ დან 1მ2
380 $ დან 1მ2