მშენებარე კომპანიები

17 605 $ დან 1მ2
12 990 $ დან 1მ2
380 $ დან 1მ2
80 900 $ დან 1მ2
400 $ დან 1მ2
470 $ დან 1მ2
14 900 $ დან 1მ2