მშენებარე კომპანიები

ვალუტა:

28 035 $ დან 1მ2
27 830 $ დან 1მ2
27 000 $ დან 1მ2